ЛЕСНА ГИМНАСТИКА ЗАМЕСТВА ХАПЧЕТО ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ! - 29 Юни 2011 - Блог - Здравен справочник
 
Неделя
25.06.2017
08:15
Добре дошли Гост
RSS
 
Здравен справочник
Главна Регистрация Вход
Блог »
Сайт меню

Раздел категории
Хапчета за отслабване [2]
Хапчета за главоболие [7]
Хапчета за диабет [2]
Хапчета за запек [1]
Хапчета за зъбобол [1]

Реклами

Нашата анкета
Оценете моя сайт
Общо отговори: 26

Реклами

Статистики
eXTReMe Tracker

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0

Главна » 2011 » Юни » 29 » ЛЕСНА ГИМНАСТИКА ЗАМЕСТВА ХАПЧЕТО ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ!
18:34
ЛЕСНА ГИМНАСТИКА ЗАМЕСТВА ХАПЧЕТО ПРИ ГЛАВОБОЛИЕ!
При ед­на тре­та от слу­ча­и­те на гла­во­бо­лие при­чи­на­та е пре­ка­ле­но­то нап­ре­же­ние, с ко­е­то поч­ти все­ки от нас мо­же да се спра­ви са­мос­то­я­тел­но, споделят водещи невролози. В то­ва мо­же да ви по­мог­не т.нар. ми­ми­чес­ка­ гим­нас­ти­ка.
За да ви по­мог­не ми­ми­чес­ка­та гим­нас­ти­ка да се спра­ви­те с гла­во­бо­ли­е­то, тряб­ва да я пра­ви­те в про­дъл­же­ние на два ме­се­ца сут­рин и ве­чер и най-доб­ре - пред ог­ле­да­ло­то. Тя оказ­ва прос­то уди­ви­тел­но дей­с­т­вие и по-къс­но мо­же да се пра­ви с про­фи­лак­тич­на цел 2-3 пъ­ти в сед­ми­ца­та. Всич­ки уп­раж­не­ния са на­со­че­ни към от­пус­ка­не на ми­ми­чес­ки­те мус­ку­ли и окос­ме­на­та част на гла­ва­та.

Прис­тъп­ва­ме към уп­раж­не­ни­я­та:

1. Бър­зо вдиг­не­те веж­ди­те, след то­ва ги отпус­не­те на­до­лу.

2. Вдиг­не­те дяс­на­та веж­да и я от­пус­не­те. То­ва дви­же­ние от­на­ча­ло се уда­ва труд­но, за­то­ва за­поч­не­те с при­дър­жа­не на ля­ва­та веж­да с пръс­ти, а дяс­на­та пов­диг­не­те ка­то в пър­во­то уп­раж­не­ние.

3. Пов­диг­не­те и спус­не­те ля­ва­та веж­да ка­то в пре­диш­но­то уп­раж­не­ние. Пов­то­ре­те ня­кол­ко пъ­ти.

4. Зат­во­ре­те две­те очи и се от­пус­не­те. Нап­ра­ве­те го по въз­мож­ност бър­зо, след то­ва зад­ръж­те за крат­ко очи­те в то­ва по­ло­же­ние и от­но­во се от­пус­не­те.

5. Пос­та­рай­те се да сви­е­те сил­но дяс­но­то око и се от­пус­не­те. На­тис­не­те с длан дяс­на­та стра­на на ли­це­то та­ка, че да пов­диг­не­те ъгъл­че­то на ус­та­та.

6. Се­га свий­те ля­во­то око и се от­пус­не­те. След то­ва се нам­ръ­ще­те сил­но и от­но­во се от­пус­не­те мак­си­мал­но. На­тис­не­те с пръс­ти веж­ди­те и ги прид­ви­же­те към но­са.

7. Направете про­зяв­ка - от­во­ре­те ус­та­та ши­ро­ко и про­тяж­но. Пос­те­пен­но (не ряз­ко!) от­пус­не­те дол­на­та че­люст докрай. След то­ва бав­но зат­во­ре­те ус­та­та.

8. Бав­но от­во­ре­те ус­та­та, след то­ва дви­же­те че­люст­та на­дяс­но и на­ля­во. Ле­ко прит­во­ре­те ус­та­та и поз­во­ле­те на че­люст­та да се плъз­га на­дяс­но и в об­рат­на посока.

9. Смръ­ще­те нос, ся­каш сте по­ду­ши­ли не­що неп­ри­ят­но.

10. На­у­че­те се да пра­ви­те фи­зи­о­но­мии. Заб­ра­ве­те за из­вес­т­но вре­ме, че сте се­ри­о­зен, го­лям чо­век и пра­ве­те гри­ма­си от ду­ша, ка­то в дет­с­т­во­то. Не се сму­ща­вай­те, дай­те во­ля на чув­с­т­ва­та, ни­кой ня­ма да ви ви­ди, вра­та­та е зак­лю­че­на.

11. Пос­лед­но уп­раж­не­ние - пси­хо­ло­ги­чна наг­ла­са, ко­я­то спада към во­ле­вия акт. Про­из­не­се­те мис­ле­но: "Из­чез­ни и ни­ко­га по­ве­че не се връ­щай, бол­ка!” (мо­же­те да из­пол­з­ва­те и дру­ги ду­ми).
Категория: Хапчета за главоболие | Преглеждания: 946 | Добавено от: julkaa | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Име *:
Email *:
Код *:
Търси

Twitter
Twitter Widgets
Powered By Vistaprint

Календар
«  Юни 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Реклами

Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт

  • Интернет директория

    Добави Сайт

    Директория за хостинг, уеб дизайн и интернет реклама

    Darkstar - free link directory. Add your link and get a higher Google PageRank!

    Блог директория

    Безплатен бизнес каталог

    BGvote.net - Най-новата директория, позволяваща гласуване

    Bg Directory

    Директория - Хороскопите.ком
    more traffic Линк директория и Топ сайт лист


    Djasika © 2017
    Създайте безплатен уеб сайт с oVo